Fastighetsförvaltning och uthyrning

Fastighetsförvaltning och uthyrning

Kontaktformulär

Kontaktuppgifter

Fakturaadress:
Ulfast AB
Ulf Klaeson, c/o Klaeson
702 12 Örebro
Faktura / mail går bra

Mobil: 070-595 30 90
E-post: info@ulfastab.se

Lagerlokal och utlämning av maskiner
Usta 505, 715 91 Odensbacken.
Se karta nedan.

Org nr: 556474-8522

Ulf Klaeson

Ulf Klaeson

Telefon: 070-595 30 90

Christian Klaeson

Christian Klaeson

Telefon: 070-382 69 00

Ulfast AB

Ulfast AB
Mobil: 070-595 30 90 och 070-382 69 00
E-post: info@ulfastab.se